Verejná zbierka

Ďakujeme za vaše dary! Zbierka bude použitá na pokrytie realizačných nákladov a prenájom nádvoria Bratislavského hradu

Číslo účtu: SK 31 8330 0000 0021 0123 8658

Názov účtu: Deti Kráľa / Poznámka: Dar Pre krásne Slovensko

Kód banky: BIC/SWIFT : FIOZSKBAXXX

Pay by Square | QR kód