Pre❤️krásne Slovensko 2023

Posted on

Milí priatelia,

pozývame Vás zapojiť sa do ôsmeho ročníka celoslovenského dňa chvál a modlitieb.

Kedy? V nedeľu 11.6.2023 od 11:00 do 17:00

Kde? Záhradný pavilón Bratislavského hradu

Ako? Formou Dávidovho stánku (9:00 – 17:00) a spoločného žehnania slovenským Židom a Izraelu o 18.00 – každý na svojom mieste.

Téma? Suché kosti ožijú!
Ezechiel 37

Po celom svete vidíme, ako tento rok Duch Svätý roznecuje oheň modlitieb predovšetkým za židovský národ a Izrael, ktorý prežíva veľmi vážne obdobie.
Na mnohých miestach stále dominuje teológia náhrady (chybná teológia, ktorá tvrdí, že cirkev nahradila Izrael) a naďalej sme, žiaľ, aj svedkami prejavov antisemitizmu.

IZRAEL JE BOŽÍ PRVORODENÝ SYN.
SKRZE IZRAEL MÁME BOŽIE ZASĽÚBENIA, SPASENIE SKRZE NÁŠHO SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA.
BOŽIE SLOVO NÁS VYZÝVA, ABY SME SA MODLILI ZA POKOJ JERUZALEMA A ZA JEHO ZMLUVNÝ ĽUD.
Kto to urobí ak nie my?

Izaiáš 40:1 SSV
Potešujte, potešujte môj ľud, vraví váš Boh.

Spievajte s nami pieseň:

NÁŠ PÁN, ON JE KRÁĽOV KRÁĽ, JEHO TRÓN BUDE NAVEKY STÁŤ. ON MÁ VŠETKU VLÁDU A MOC. NÁŠ PÁN, ON JE KRÁĽOV KRÁĽ!

Pripájame sa aj k celosvetovým modlitbám, chválam a pôstu IZAIÁŠ 62, ktoré budú prebiehať v Dome modlitby IHOP Kansas City a všade vo svete 7. – 28. mája 2023.

Bližšie informácie čoskoro.

Pre viac informácií o Izraeli sledujte www.icej.sk

prekrasne.slovensko@gmail.com

facebook.com/ prekrasneslovensko

Video pozvánka PKS 2023