O nás

Pre❤️krásne Slovensko

Je doslova OLTÁR CHVÁL , na ktorý sa premení slovenský národ raz v roku, aby

ako hlas jednej nevesty, v jednu hodinu a v jeden deň, oslavoval svojho KRÁĽA KRÁĽOV – JEŽIŠA KRISTA.

Božie Slovo totiž hovorí:

A môj ľud, po mne pomenovaný, sa pokorí, bude sa ku mne utiekať a odvráti sa od svojich zlých ciest, vypočujem ho z nebies, odpustím mu hriech a jeho zem uzdravím. Odteraz budem upierať zrak a zbystrím sluch na modlitbu na tomto mieste.

Druhá kroník 7:14‭-‬15 SEB

Tento deň vznikol po dekádach pravidelných modlitieb na mieste vlády, Bratislavskom hrade, za náš národ a samozrejme za Izrael.

Veríme, že tento deň nie je ľudským výmyslom, ale niečím, čo nám Pán silno položil na srdce, aby premieňal a žehnal nás a náš národ.

“ Aké je dobré a milé, keď sú bratia spolu! Je to sťa rosa na Chermóne, čo padá na sionské vrchy. Tam udeľuje Hospodin požehnanie a život naveky.“

Žalmy 133:3 SEB